Gezellig werkoverleg

Bedrijfsprocessen optimaliseren: hoe voorkom je verspilling en werk je aan meer efficiëntie?

Fouten in bedrijfsprocessen kunnen grote invloed hebben op het succes van een organisatie. Met een bedrijfsproces bedoelen we een aantal opeenvolgende handelingen die meestal routinematig en volgens bepaalde afspraken en protocollen worden uitgevoerd. Deze zijn meestal noodzakelijk om een product of dienst voor de klant te leveren. Wanneer er echter kleine onderbrekingen of fouten in dit proces ontstaan, dan kan dit grote gevolgen hebben. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot meer verspilling en minder productiviteit. Met alle gevolgen van dien voor het bedrijf. 

Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen is dan ook belangrijk om een onderneming gezond te houden. Maar hoe kun je hieraan werken? Waar moet je aan denken? In dit artikel zetten we enkele tips op een rij.

Ken de basis van Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma is een bekend fenomeen en wordt wereldwijd gebruikt bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Dit is een combinatie van Lean Management en Six Sigma en heeft inmiddels al duizenden bedrijven van over de hele wereld geholpen om meer successen te boeken. 

Het mooie van Lean Six Sigma is dat het binnen elke branche kan worden toegepast. Hierbij is het wel van belang dat de basis helder is. Niet alleen voor jou als eigenaar van het bedrijf, maar voor alle medewerkers. Er zijn verschillende cursussen die je hiervoor kunt volgen. Een goed voorbeeld hiervan is de yellow belt training. Hierin leer je alle basisbeginselen die van invloed zijn op het verbeteren van de bedrijfsprocessen middels het Lean Six Sigma principe. 

Bij Lean management wordt er gekeken naar het totale plaatje. Alle capaciteiten worden ingezet om het hoogst haalbare resultaat voor de klant te behalen. Hierbij wordt verspilling van materiaal en tijd gereduceerd door enkel de belangrijkste processen in stand te houden. Vervolgens gaat Lean Six Sigma hier nog wat dieper op in door naar constante kwaliteitsverbetering van het eindproduct te streven. Tijdens de yellow belt training wordt hier dieper op ingegaan. 

Samenwerken verbeteren 


Samen ben je sterker dan alleen. Dat geldt niet alleen in het alledaagse leven, maar ook zeker op de werkvloer. Je hebt elkaar nodig om de beste resultaten te behalen. Als er onvoldoende wordt samengewerkt en niet alle neuzen dezelfde richting op wijzen, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van de bedrijfsprocessen. Daarom is het noodzakelijk dat het gehele team beter leert samenwerken. Je kunt hierbij denken aan teambuilding en veelvuldig overleg, maar ook aan trainingen die gezamenlijk gevolgd kunnen worden. 


Een goed voorbeeld van een handige training om het samenwerken te verbeteren is de agile scrum training. Deze training duurt slechts een dag en heeft al heel wat bedrijven op weg geholpen. Het maakt hierbij niet uit welke rol men binnen het team speelt. Iedereen kan meedoen. Ook is er geen voorkennis nodig. Iedereen kan aanschuiven en ook iedereen zal uiteindelijk weggaan in het bezit van een certificaat. Tijdens de training is er ook aandacht voor verschillende projectmethodieken. Zo leer je precies hoe je verschillende projecten kunt uitvoeren en welke methodes kunnen helpen om de processen efficiënter te maken.